EVITA CHOO

MEDIA & MARKETING AGENCY

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 17.2.2021

Rekisterinpitäjä:

Evita Choo – Media & Marketing Agency
https://evitachoo.fi
Y-tunnus 3111951-4
evitachoomedia@gmail.com

Henkilörekisteri ja sen käyttötarkoitus

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista, palvelun tuottamista ja markkinointia varten. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja oikeutettu etu.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kun täytät yhteydenottolomakkeen verkkosivuillani, tilaat uutiskirjeen verkkosivuillani tai muissa yhteyksissä, kun luovutat henkilötietojasi minulle (esim. sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta).

Tietoja säilytetään:

  • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan

  • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan

  • mikäli olet tilannut uutiskirjeen, sähköpostilistassa niin kauan kunnes lista on olemassa tai kunnes poistat itse itsesi listalta

Kerättävät henkilötiedot:

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterin suojaus ja tarkastusoikeus

Käsittelen tietojasi luottamuksellisesti ja huolellisuutta noudattaen. Tietosi suojataan asianmukaisesti ja niihin on pääsy vain minulla.

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja vaatia niiden poistamista tai korjaamista. Mikäli haluat tarkistaa tietosi tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen evitachoomedia@gmail.com