Viime aikoina brändistä ja brändäämisestä on puhuttu paljon. Enkä yhtään ihmettele, sillä uusia yrityksiä tulee koko ajan lisää, ja kilpailijoista on erottauduttava. Olen myös huomannut kuinka usein brändi liitetään johonkin visuaaliseen, kuten väreihin tai logoon. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa. Brändäämiseen liittyy paljon muutakin kuin yrityksen visuaalinen ilme. Visuaalisella identiteetillä on tietysti iso merkitys brändin tunnettuudeen kannalta, mutta brändin rakentamisessa on hyvä tehdä perusteellinen pohjatyö ennen visuaalisen ilmeen luomista. Muuten ennakkoon tehdyn yritysilmeen luominen voi mennä hukkaan, kun se ei vastaakaan brändin toivottua imagoa. Hyvä pohjatyö on brändäämisessä erittäin tärkeää.

MITÄ BRÄNDÄÄMINEN TARKOITTAA?

Brändi on asiakkaan mielikuva tai käsitys yrityksestäsi. Brändääminen taas tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä ja keinoja, joilla pyritään saamaan ihmisille halutunlainen mielikuva. Tämä tarkoittaa niitä keinoja, joita yritys käyttää luodakseen yrityksensä imagosta haluamansa kaltaisen. Nämä voidaan jaotella karkeasti viiteen eri vaiheeseen; taustatyöhön, brändistrategiaan, toteutukseen, markkinointiin ja seurantaan. Brändin rakentamisessa tärkein vaihe eli brändistrategia sisältää mm. markkinaraon löytämisen, unelma-asiakkaan määrittelyn, tavoitteet, sekä yrityksen valikoidut arvot ja tarinan.

Yrityksen visuaalinen ilme luodaan tämän strategian pohjalta. Yritysilme ns. herättää brändin henkiin ja tuo sen konkreettisemmaksi. Visuaalista identiteettiä ei tosiaan kannata lähteä tekemään ennen kuin brändistrategia on täysin selvillä. Yritysilme koostuu logosta, väreistä, typografiasta, visuaalisista elementeistä ja kuvista. 

Brändi syntyy monen elementin summana. Brändiä ei koskaan kannata luoda hutaisten, koska se vaatii paljon pitkäjänteisyyttä ja pitkää prosessia – joka ei lopu koskaan. Brändääminen voi kestää jopa vuosia ja se vaati paljon työtä ja useita toistoja. Mitä huolellisemmin brändi on rakennettu ja määritelty, sitä helpompi sitä on markkinoida.

BRÄNDÄÄMISEN HYÖDYT

Moni kuvittelee, että brändääminen on vain isojen yritysten juttu, mutta se on aivan yhtä tärkeää myös yksityis- ja pienyrittäjille. Brändäämisessä on paljon hyötyjä, enkä näe mitään syytä miksi ei kannattaisi brändätä yritystä. Jos et itse määrittele brändiäsi, markkinat tekevät sen joka tapauksessa puolestasi, eikä lopputulos ole aina sitä mitä halutaan. Suosittelen myös brändäämään itsesi henkilönä, koska esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sillä on paljon merkitystä. Tätä kutsutaan henkilöbrändäykseksi. Ja vaikka et olisikaan yrittäjä, hyvästä henkilöbrändistä on hyötyä myös työpaikan saannin kannalta.

Alla muutamia esimerkkejä miksi sinunkin kannattaa brändätä.

Mieleenpainuvan ja visuaalisesti yhtenäisen brändin luominen lisää tunnettuutta ja näin yritysidentiteettisi vahvistuu.

Vahvan ja selkeän brändin avulla pystyt erottautumaan kilpailijoistasi, joka kasvattaa kilpailuetuasi.

Vahvan ja mieleenpainuvan brändin rakentaminen erottaa sinut kilpailijoistasi ja näin myös markkinointisi tehostuu.

Selkeän brändin avulla kiinnostat sinulle tärkeitä asiakkaita ja pystyt kohdistamaan markkinointia ja viestintää juuri oikeille ihmisille.

Hyvä brändi nostaa yrityksesi arvoa. Brändipääoman avulla voit pyytää tuotteistasi ja palveluistasi korkeampaa hintaa. Arvokas brändi myös parantaa brändiuskollisuutta. Tämän myötä brändi koetaan laadukkaaksi ja turvalliseksi valinnaksi.

Kun brändisi on tunnettu ja arvostettu, myös tuotteidesi/palvelujesi kiinnostus ja kysyntä kasvaa. Tämä taas helpottaa myyntiäsi.

Onko brändääminen sulle ajankohtaista? Mikäli tarvitset apua brändäyksen kanssa, ota yhteyttä niin katsotaan sulle sopiva palvelupaketti.

Haluatko oppia lisää markkinoinnista?

Liity maksuttomaan sisäpiiriini ja saat markkinoinnin ja sosiaalisen median vinkkejä.  Liittymällä sisäpiiriin saat myös lahjaksi ilmaisen Instagram markkinoinnin minioppaan.